Låt medarbetarna
ta över

vid generationsskifte i Blekinge

Läs mer!Kontakta oss!
om projektet

Fokus medarbetarägt Blekinge är ett projekt som ska möjliggöra för medarbetare att köpa och driva vidare ett företag vid t.ex. ett generationsskifte.

I projektet bygger Coompanion Blekinge upp en modell för hur företagsförvärv till medarbetare går till – och verkar för en hållbar samhällsutveckling där färre företag avvecklas eller säljs utanför länet, och istället främjar regionalt företagande med ägarbas i Blekinge. Projektet vänder sig till företag med 3-30 anställda som har en omsättning på 3-30 mkr.

Projektet knyter an till den regionala utvecklingsstrategin i Blekinge med fokus på generationsskifte och att få ökad kunskap om planering vid generationsskifte i mindre företag. Fokus medarbetarägt vid generationsskifte ska bidra till att Blekinge blir föredöme för ägarskiften hos små och medelstora företag. Projektet ska medverka till att behålla, samt öka antalet företag och arbetstillfällen i Blekinge, vilket leder till bibehållen affärskraft och ökad tillväxt i regionen.

direktStöd

Direkt stöd som vi kan erbjuda företag under projektet är:

 • rådgivning och stöd i processen att sälja och förvärva företag.
 • kontakt med finansiella aktörer för företagsförvärv.
 • ökad kunskap om vilka vinster ett medarbetarägt företagande ger både för invånare och samhälle i Blekinge.
Syftet

Syftet med projektet:

 • att behålla företag och arbetstillfällen i Blekinge, vilket leder till bibehållen affärskraft och ökad tillväxt i regionen.
 • att Blekinge blir föredöme för ägarskiften hos
  små och medelstora företag och därmed öka antalet företag som tas över och drivs vidare av medarbetare vid en generationsväxling.
målsättning

Vi arbetar för att uppnå följande resultat:

 • En modell med en tydlig process för hur ett företag kan förvärvas av medarbetare tas fram.
 • Minst 100 företag ska få information och kompetenshöjning om medarbetarägt som modell.
 • Vi tar under 2022 fram kunskapsmaterial
  i form av en film.
 • Minst två företag ska under projekts gång genomgå processen att förvärvas och bli medarbetarägt.
2021

Modell av processen blir klar

+100

Antal företag som ska få information om modellen

2022

Kunskapsmaterial i form av film

+2

Antal företag som ska genomgå processen att förvärvas av medarbetarna

Resurser

Om Medarbetarägt företagande

Se vår film där Sophie Nachemsson Ekwall, forskare Handelshögskolan Stockholm, och ägarna av Maskinsystem AB berättar om hur de anställda kan köpa och driva vidare företag som genomgår ett ägarskifte:

Andra filmer och artiklar

projektets medarbetare

Kontakta oss!

Är du nyfiken och vill komma i kontakt med projektets medarbetare?
Välkommen att ringa eller maila:

Jonas Bommeskär

Företagsutvecklare
Coompanion Blekinge/
Projekt FOKUS medarbetarägt

0734-24 44 22
jonas.bommeskar@coompanion.se

Isabelle Jarny

Projektledare och företagsutvecklare
Coompanion Blekinge/
Projekt FOKUS medarbetarägt

0708-60 44 41
isabelle.jarny@coompanion.se

Vill du få nyheter om projektet?

Prenumerera på Coompanion Blekinges nyhetsbrev för aktuella uppdateringar om vad som händer i projektet.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
samarbetspartners & Finansiärer

Projektet drivs av Coompanion Blekinge i samarbete med: Region Blekinge, Företagarna Region Syd, ALMI Företagspartner, Svensk Företagsförmedling och (BTH) Blekinge Tekniska Högskola.
Finansiärer är Tillväxtverket/Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Coompanion och Region Blekinge.
Projektet avslutas den 31 december 2022.